NYKØBING F. TEATERS VENNER


FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

"Foreningens formål er gennem økonomisk og praktisk støtte at medvirke til, at Nykøbing F. Teater kan fastholde sin naturlige placering som Lolland Falsters primære teater-, koncert- og konferencehus..."

DU kan også være med til at fremtidssikre en hjørnesten i kulturlivet på Lolland og Falster ved at melde dig ind i Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner. Kontakt bestyrelsen for nærmere oplysninger ved at sende en mail.

Læs mere om projektet og foreningens visioner her.

GENERALFORSAMLING 2019

Ordinær generalforsamling blev afholdt onsdag den 22. maj 2019 kl. 19:00 på Nykøbing F. Teater. Dagsorden iflg. vedtægterne. Regnskab for 2018 kan hentes her.

 

GENERALFORSAMLING 2018

Generalforsamling i Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner blev afholdt tirsdag den 22. maj 2018 kl. 19.00 på Nykøbing F. Teater. Dagsorden iflg. vedtægterne. Dagsorden kan downloades her, og vedtægterne her. Regnskab 2017 kan downloades her.

Referat fra generalforsamlingen kan læses her.

Opdateret 28. april 2019


Nykøbing F. Teater – på vej i superligaen

Vision 2012

I 2012 fremlagde Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner en visionsplan for at fremtidssikre Nykøbing F. Teater. Med udgangspunkt i de eksisterende faciliteter og en relativt nylig modernisering af publikumsfaciliteterne, så foreningen et fortsat stort potentiale i teatret som et kulturelt fyrtårn for Lolland-Falster og Sydsjælland, hvis også scenefaciliteterne blev opgraderet.

I starten af 2018 kan vi konstatere at vi har fået opfyldt de fleste af vores visioner, og at Nykøbing F. Teater er godt på vej til at være rykket op i teatrenes superliga og rustet til fremtidige behov:

Proscenium udvidet

Drejescene etableret

Alle podier i salen kan nu hæves/sænkes

36 træk motoriseret (se billeder af motorer og elektronik til højre)

Alle arbejder er i det væsentligste udført af lokale entreprenører og teknikere. Den foreløbigt sidste del af visionen om at få etableret en bagscene, der vil optimere anvendelse af drejescene og åbne op for større og lokale produktioner, står endnu tilbage at blive opfyldt. Vi taler her om en investering på ca. 4 mio. kroner. Når bagscenen er realiseret, kan vi for alvor sige, at vi er kommet i teatrenes superliga med faciliteter der er enestående for et provinsteater og på flere områder overgår de etablerede københavnske teatres tekniske standard.

Se TV-M's reportage fra festaftenen 9. marts 2018, hvor de nye faciliteter blev præsenteret for et indbudt publikum: https://www.youtube.com/watch?v=wU7O9YK1cpg

Opgraderingen af teatret kan – og skal – udnyttes

Nykøbing F. Teater vil nu kunne tilbyde et længerevarende samarbejde med etablerede teatre, koncertarrangører etc. – både ved opsætning af forestillinger og gæstespil af længere varighed. Det vil være nærliggende at starte produktioner op på Nykøbing F. Teater, spille et antal forestillinger lokalt og herefter sende forestillingen på turné. En fortsat vision for teatret kunne således være at Nykøbing F. Teater blev en selvproducerende landsdelsscene med 2-3 egenproduktioner pr. år.

Sammen med den succesfulde Nykøbing F. Revy vil et landsdelscenekoncept for alvor sætte Nykøbing F. på det kulturelle Danmarkskort og bidrage til øget kulturturisme.

Vision 2018

Som landsdelsscene er der lovunderstøttet mulighed for at søge økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen, og egenproduktioner kunne inddrage lokale ressourcer som Egnsteatret Masken og Amatørscenen Gl. Sprøjtehus Teater i fælles produktioner. Allerede nu har Teatrets Venner kendskab til produktioner, der er under planlægning, og som kunne være relevante i en sådan konstruktion.

Teatrets Venner er af den opfattelse, at muligheden for egne lokale produktioner, og en egentlig etablering af en landsdelsscene skal undersøges nærmere i form af et forprojekt, baseret på, at

-    Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner skal være tovholder og stå for/initiere egenproduktioner

-    Teatrets Venner skal søge om kulturelle støttemidler fra relevante fonde og lovbestemte ressourcer

-    Teaterforeningen Guldborgsund fortsætter sit virke og inddrages ikke i produktioner, men skal fremover samarbejde og koordinere med Teatrets Venner.

Med basis i et teater af høj teknisk standard er det oplagt at undersøge potentialet for at sætte Nykøbing F. på det kulturelle Danmarkskort. Der er mere at vinde end at tabe. Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner har pt. ikke de nødvendige ressourcer til at gennemføre et forprojekt uden et økonomisk tilskud. Vi er til gengæld overbevist om, at også en satsning på de kulturelle muligheder, vil blive et aktiv for byen, Lolland-Falster og Sydsjælland for slet ikke at tale om at tiltrække publikum fra hele Region Sjælland og Hovedstadsområdet.

- støtter også

FORENINGEN
NYKØBING F. TEATERS VENNER

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner - CVR 34746249 - Tlf. 2460 5720 - Mail

website sponseret af vintjenesten.dk