NYKØBING F. TEATERS VENNER

Til forsiden

AKTUEL STATUS med sidste opdatering fredag den 23. januar 2015

Første face i opgraderingen er nu færdig...

Fantastisk at de nåede det, men entreprenøren og medarbejderne har hele tiden troet på det. I dag (23. januar) ved 15-tiden kunne vi tage disse billeder af den færdige udvidelse af proscenium. Jo - der mangler lidt rengøring stadigvæk, men der er jo lang tid til søndag, hvor scenen skal tages i brug! Måske mangler der også en liste hist og pist, men næppe noget publikum vil bemærke. Vi, der har fulgt byggeriet, er fulde af beundring over, at de mange udfordringer, der har været ved ombygning af et gammelt hus, er blevet løst konstruktivt på trods af en meget stram tidsplan. Det har været en fornøjelse at følge og der var i dag - som der har været under hele byggefasen - en meget god stemning på scenen. Vi kan godt lade tæppet gå..... (men det er så lige en af de ting der mangler).

Følgende 5 billeder taget 23. januar kl. 15
 

Kl. 15: De sidste huller i scengulvet er lukket og bliver malet (nederst th). Kl. 16:30: Rullestilladset er
fjernet og scenen klar. Stilladset i baggrunden bliver stående indtil videre fordi den gamle trætrappe til gallerierne er fjernet.

Kl. 15: På et tidspunkt var det tvivlsomt om alt ville nå at blive malet, men her ser sceneåbningen jo ud
som om den altid har set således ud.

Kl. 15: Der gøres rent på gulvet i salen. Kl. 16:30 er borde og stole til søndagens forestilling på plads.

Kl. 15: Billede taget fra balkon 1. række.

Kl. 15: Billede taget fra balkon sidste række.

 

Scenetårnet forstærkes og proscenium udvides

Nykøbing F. Teater er pt. lukket for ordinær drift, for der er nemlig fuld gang i forstærkning af scenetårnet med store stålprofiler der blev lagt ind i huset i starten af december 2014. Forstærkningen og den følgende udvidelse af sceneåbningen (proscenium) udføres indenfor rammerne af Guldborgsund Kommunes bevilling på ca. 3 mio. kroner. Denne bevilling er på kommunens 2015-budget, og det har derfor krævet godkendelse af kommunens økonomiudvalg at arbejdet måtte sættes i gang i 2014. Denne accept af såkaldt byggetaktsforskydning fik vi i starten af december, og entreprenørerne er i gang med opgraderingsprojektet på scenen. Indtil videre forløber alt som planlagt og med de indgåede entrepriseaftaler kan vi holde os indenfor budgettet. Hovedentreprenør Troels Jørgensen A/S lover at projektet er færdigt til tiden, så der kan spilles teater igen den 25. januar 2015.

Billeder taget den 18. januar 2015:

Den gamle overligger er skåret i stumper og stykker og ligger klar til at blive afhentet. Resultatet af en imponerende arbejdsindsats der sluttede søndag morgen kl. 05:30 - og TORBEN var på arbejde igen søndag formiddag! - Og fuld tiltro til, at der er styr på processen, så scenen kan tages i brug 25/1.

 Værs'go - her er det nye prosceniums øverste kant. Den gamle overligger er væk og der mangler nu afsluttende indstøbning af den nye overligger og understøtninger i siderne (billeder nedenfor).

 

 

Billeder taget den 16.-17. januar 2015:

Tilbygningen på scenetårnet (delvis over publikumssalen) isoleres og forsynes med tagpap (16/1)

Hektisk aktivitet inde i tilbygningen - muren til højre er den "gamle" front på scenetårnet, hvor den nye, delvis indstøbte overligger kan ses forneden (16/1).

Den nye overligger er delvis indstøbt i beton (16/1)

 

Her er den nye proscenieside pudset delvis færdig (16/1)

 

Til venstre: Det første stykke af den gamle proscenieoverligger (60 cm tyk) er skåret fri. Til højre: Endnu et stykke er fri og til midlertidig "opbevaring" inden det kan hejses ned. Et arbejde der bestemt ikke er uden udfordringer... (17/1)

Billeder taget den 7. januar 2015:

Thomas Kadziolas "Masken" overvåger aktiviteterne i Hollands Gaard

Den nye udbygning på taget foran scenetårnet. Giver mulighed for etablering af et "tungt" træk foran scenen.

De skrå vægge på begge sider af prosceniet var i en sådan stand at de måtte mures op på ny.

Kraftige sager! Her et nærbillede af den stålprofil, der fremover bliver prosceniets overkant (armeres og indstøbes i beton).

Her arbejdes med armering af stålprofilen over proscenium. Billedet taget fra bagscenen.

Endnu et billede af stålprofilen over proscenium med armeringsjern.

Sceneloftet med de nye stålprofiler (sorte) der går fra scenetårnets bagerste mur og ca. 2 meter ud over scenetårnets forreste mur, hvor de bærer den nye udbygning.

Sceneloftet med stålprofilerne, der forstærker scenetårnet for udvidelse af proscenium og for senere
etablering af elektriske træk. Profilen til venstre (+ en ekstra længere nede) er monteret
"i samme arbejdsgang". De er en forberedelse til et indvendigt "maskinhus" hvor motorer
til de elektriske træk skal monteres.

En af de første stålprofiler hejses på plads (10. december 2014)

Drejesceneprojektet er igangsat!

Foreningens bestyrelse har arbejdet hårdt for at indsamle midler til dette projekt, hvortil der ikke er afsat kommunale midler. Vi har søgt sponsorer og fonde - og søger stadig, både lokale sponsorer og landsdækkende fonde om støtte til projektet. På et bestyrelsesmøde i uge 48 gjorde vi foreløbig status og besluttede at igangsætte drejesceneprojektet, der har et budget på ca. 500.000 kroner. Vi kan jo ikke lukke teatret i længere perioder hvert år, så det har været vigtigt for os at starte projektet lige nu, også af hensyn til revyen der er i fuld gang med planlægning af scenografien til den kommende revysæson. Vi har indsamlet midler fra sponsorer og medlemmer på ca. 140.000 kroner og sammen med midler fra sidste års revysærforestilling, et beskedent bidrag fra Bee Gees koncerten og en foruddiskonteret støtte fra specialforestillingen den 2. august 2015, kan vi sætte projektet i gang. Drejescenenen får en diameter på ca. 6,6 meter og skal i første omgang have sin egen styring, men vil samtidig være forberedt til at kunne integreres med styringen af de elektrisk træk som jo også er på vores ønskeliste. Det lader sig ikke gøre at montere drejescenen samtidig med at arbejdet med udvidelse af proscenium foregår, men drejescenen vil blive monteret i marts måned i en periode, hvor der ikke er arrangementer i teatersalen.

Så vi er stadig på jagt efter sponsorer...

BLIV SPONSOR FOR DREJESCENEN & OPGRADERINGEN

Opgraderingsprojektet har allerede givet arbejde til lokale håndværksvirksomheder og entreprenører, og det er derfor en oplagt mulighed for de lokale virksomheder at bakke op om opgraderingsprojektet, der ikke slutter efter forstærkning af sceneloft, udvidelse af proscenium og etablering af drejescene.

Nykøbing F. Teaters Venner har sammensat forskellige sponsorpakker, hvor sponsorer både får billetter til en særlig jubilæumsforestilling den 2. august 2015 v/Flemming Krøll og naturligvis bliver passende eksponeret - både på teatret og ved forskellige markedsføringsaktiviteter.

Læs mere om sponsormulighederne her - og download gerne og udfyld en sponsoraftale.

TAK FOR STØTTEN!

Vi har allerede mødt stor velvilje hos mange virksomheder, som støtter drejesceneprojektet, bl.a.:

Nykøbing F. Revyen
Varelotteriet
Nykøbing F. Erhvervsforening
Business LF
Munks Produkt ApS
Enelco A/S
Lars Lyngby Sørensen ApS
J.O. Safety A/S
L.F. Skilte A/S
Frimann Biler A/S
Beierholm
Stræk & Bøj Værksted v/Lillian Strøm Carlsen
Guldborgsund Fysioterapi
Troels Jørgensen A/S
Lollands Bank A/S
Adv.fa. Bang/Brorsen & Fogtdal
Fyrodan A/S
Adv.fa. Drachmann
Ing.fa. Bjerager & Kristensen ApS
ETN arkitekter
Teaterforeningen Guldborgsund
Deloitte
Ark.fa. Friis Andersen A/S
   

støtter

FORENINGEN
NYKØBING F. TEATERS VENNER

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner - CVR 34746249 - Tlf. 2460 5720 - Mail