NYKØBING F. TEATERS VENNER

Til forsiden

Opgradering og fremtidssikring af Nykøbing F. Teater

Det overordnede formål

Det overordnede formål med projektet er at opgradere og fremtidssikre Nykøbing F. Teater (NFT), således at det også i fremtiden kan vedblive med at være en kulturel hjørnesten i Nykøbing F, med et publikumsopland der dækker hele Lolland, Falster og det sydlige Sjælland. Teatret bidrager til at der er et frugtbart kulturmiljø, hvilket har stor betydning for borgerne. En opgradering vil medvirke til, at de har mulighed for at få et godt, indholdsrigt og ikke mindst varieret kulturliv.

 

Vision

Vores vision for teatrets fremtid er stor. Vi drømmer fx om at vende teatrets indgang ud mod selve Torvet, lave en stor restaurant, mødefaciliteter for foreninger midt i byen etc. Vi vil meget gerne udnytte huset på mange flere måder, end det anvendes i dag. Nogle af faciliteterne står allerede til rådighed, idet der er flere mødelokaler og andre rum, hvor der vil kunne finde forskellige aktiviteter sted.

Vi vil på sigt kunne tilbyde et multikulturhus, hvor børn og unge fx mødes efter skole, og hvor der kunne være mulighed for at lave musik, teater og andre kreative ting. I forbindelse med regeringens planer om helhedsskole og aktivitetstid, ville teatret kunne blive en aktiv medspiller. Man kunne lave lektiecafé og involvere frivillige borgere til at varetage dette. Man kunne også forestille sig at huse aktiviteter for fx ældre borgere, fx bridgespil eller andre indendørs aktiviteter. Det ville være fantastisk at kunne tilbyde sådanne forhold på Torvet i Nykøbing. Dette ville betyde, at teatret kunne fungere som samlingssted for både unge og ældre, og tilføre midtbyen nyt liv. Alt dette kræver dog, at teatret har mulighed for at fungere og være et attraktivt sted, hvortil der kommer spændende forestillinger og arrangementer. Teatret skal være et sted, hvor man har lyst til at komme, både om dagen til forskellige aktiviteter, og igen om aftenen til spændende forestillinger. Det er især forestillinger målrettet et yngre publikum, vi gerne vil tiltrække, således at vi kan give de unge lyst til at gå i teatret.

Men det er kun en drøm indtil videre, og det vil kræve rigtigt meget at realisere den, selv om ønsket om at åben teatret ud mod torvet også indgår i visionerne for det igangværende projekt med renovering af torvet.

Derfor starter vi med lidt mindre og lidt mere realiserbare projekter.

 

Opgradering af scenefaciliteter - baggrund

NFT får i øjeblikket C-udgaven af teaterproduktionerne og denne tendens vil eskalere, efterhånden som kravene til teater- og musikarrangementer stiger. Dette vil på sigt have den konsekvens, at mulighederne for at tiltrække interessante og vedkommende forestillinger forringes. NFT kan også konstatere, at publikum generelt bliver ældre. Det vil NFT meget gerne gøre noget ved, og gerne kunne tiltrække nye og yngre målgrupper. De forestillinger, der appellerer til disse målgrupper, stiller typisk større krav, fx til flere og hurtige sceneskift.

Nykøbing F. har en over 300 år gammel teater- og revy tradition. Der er dokumentation for, at der blev spillet teater her i 1712 – og der har næsten med sikkerhed været opført teater før da. NFT er og har i særdeleshed været kendt for sin sommerrevy, som pt. er landets anden største. Teatret har dog også et liv om vinteren, hvor NFT får forskellige turnerende teaterproduktioner og musikarrangementer. Samtidig anvendes teatret også af erhvervslivet til konferencer, og der afholdes andre større arrangementer, fx tilbagevendende events som julemarked og den meget besøgte ”80-er fest”. Dette betyder, at teatret har stor betydning for Nykøbing F generelt.

Teatret, som det ser ud i dag, blev opført i 1936 efter at en storbrand ødelagde det tidligere teater i 1934. Selve teatrets størrelse og publikumsfaciliteter anses for at være tilstrækkelige og tidssvarende. Der er 700 pladser, og det er hvad der normalt kan fyldes ved en teaterforestilling. NFT er det eneste teater med fuld scenehøjde syd for København, hvilket gør, at der er et godt grundlag for en opgradering. Teatert har således et snoreloft, hvilket er usædvanligt for et provinsteater. Dette betyder, at kulisser og tæpper kan køre i dæk i loftet, så sceneskift er relativt nemt og hurtigt. Det er muligt, fordi scenetårnet er 2,5 gange højere end prosceniumshøjden.

Opgradering af scenefaciliteter - målsætning (uddrag af Vision 2012)

Projektet indbefatter primært tre store investeringer som foreningen arbejder på at få realiseret senest i begyndelsen af 2015:

1.   Den nuværende scene forsynes med en drejescene

2.   Proscenium (sceneåbningen) udvides

3.   Etablering af bagscene

Drejescene: Det er et stort ønske at forbedre mulighederne for hurtig og effektiv udskiftning af sceneopbygninger. Den nuværende scene kan forsynes med en drejescene, og der kan tilbygges en bagscene til scenetårnet.

Proscenium: Det nuværende proscenium er ofte alt for lille til at vise standardopsætninger, hvorfor det har vist sig, at NFT kun kan få C-udgaverne af teaterproduktionerne. Der er behov for at øge bredden og højden.

Bagscene: Hurtige sceneskift kræver også mulighed for at have nem adgang og tilstrækkelig plads til kulisser og rekvisitter. En bagscene vil også være ønskelig som "værksted" i forbindelse med opbygning af forestilinger.

 

Realisering

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner ønsker at realisere de ovenfor beskrevne projekter ved en kombination af fondsmidler, kommunale midler og ikke mindst opbakning fra kommunens borgere.

Projektet har i høj grad politikernes bevågenhed, således at der i 2014 er afsat 300.000 kroner på budgettet, som skal anvendes til forprojektering og budgettering af omkostningerne ved det totale projekt. I 2015 er der afsat 3 mio. kroner til opgradering af scenefaciliteterne, så vi er på vej....

Støt projektet ved at melde dig ind i Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner.

 

 

støtter

FORENINGEN
NYKØBING F. TEATERS VENNER

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner - CVR 34746249 - Tlf. 2460 5720 - Mail